Tidskrift för litteraturvetenskap

Tidskrift för litteraturvetenskap rankas som ett av de viktigaste litteraturvetenskapliga publikationsorganen i Norden. Tidskriften utkommer sedan 1971 med fyra nummer per år och inriktar sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga frågeställningar. Utöver vetenskapliga artiklar och essäer bevakar TFL litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden. TFL cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall och 2019–2020 finns redaktionen vid Umeå universitet och Mittuniversitetet.

TFL är en open access-tidskrift och publicerar varje nummer digitalt senast sex månader efter att det kommit ut. I vårt arkiv kan du ladda hem enstaka artiklar, recensioner och hela nummer av tidskriften. Du kan också använda sidans sökfunktion för att hitta artiklar som behandlar de ämnen som intresserar dig. Läs mer om TFL på internet i nummer 2008:1. Prenumerera gärna på pappersupplagan! Läs mer och anmäl dig som prenumerant under fliken Prenumeration.


Senaste Call for papers

TFL 2019:4

Tema LYRIK

Med jämna mellanrum talas det om lyrikens nära förestående död. Men än lever liket. Eller? Å ena sidan är poesin någonting upphöjt men dammigt. Det är ingen som läser längre, och ingen som bryr sig. Å andra sidan har poesifestivaler och spoken word-evenemang tusentals besökare. Så många att man kan fråga sig varför det inte blev ett ramaskri när tävlingen Ortens bästa poet lade ner.

Vad är lyrik, och vad får räknas in under den rubriken? På Instagrams poesikonton finns det bara plats för några rader – där blir lyriken kortare och kortare. Samtidigt har lyrikeposet gjort oväntad comeback. Vad händer med information, idéer, uttalanden och beskrivningar när de tar lyrisk form? Och är det skillnad på att vara poet och författare?

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar bidrag om lyrik – äldre lyrik, yngre lyrik, lyriköversättning, lyrikundervisning, lyrikkritik, barnlyrik, digital lyrik, prosalyrik, nästan-lyrik. Artiklar om lyrik, helt enkelt. Dessutom kommer tidskriften att innehålla en öppen sektion. Vi tar alltså även emot artiklar utanför temat – från alla discipliner inom ramarna för området litteraturforskning.

Välkommen med ditt bidrag!

Deadline för artiklar: 1/8 2019
Tidigare opublicerade artiklar om max 30 000 tecken, inklusive blanksteg, sänds till  tfl.kultmed@umu.se
Se vidare våra Författarriktlinjer.

 

Kommande nummer

2019:2–3

Tema: Litteratur och fascism

2019:4
Tema: PoesiTfL