I och med motstånd. Förändringsaktörers handlingsutrymme och strategier i jämställdhets- och mångfaldsarbete

Sophie Linghag, Mathias Ericson, Eva Amundsdotter, Ulrika Jansson

SammanfattningFulltext: PDF