Hälsosam femininitet och postfeministiska subjekt. En undersökning av hälso- och träningsmagasinet iForm 1987, 1997 och 2007

Helena Tolvhed

SammanfattningFulltext: PDF