Frispel: Agentisk realism. En genusvetenskaplig formulering av kvantfysikens lagar

Jenny Ivarsson

SammanfattningFulltext: PDF