Frispel: Min sjukdom är fler än en, men färre än många. Att följa begreppet multipla verkligheter genom olika praktiker som gör och uppför sjukdom

Lena Aronsson

SammanfattningFulltext: PDF