Helena Tolvhed. På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990

Karin S Lindelöf

Sammanfattning